Palestina

Oppdatert: jeg baserer den eldste historien på Bibelens Gamle Testamentet/jødenes Torah og gjengs oppfatning, selvfølgelig het folket i Gaza området Filistere i gammel historisk tid. Det at Gud sa til Ambraham at han også skulle bli stamfar til et annet tallrikt folk ( Slavinnen Hagar’s sønn), kan jo tolkes som en stilltiende innrømmelse som ettertiden begynner å forske på og se, nemlig at Abrahams klan faktisk hele tiden giftet seg inn med folk fra stammene rundt i området, ( eller voldtok i krig med andre stammer, selvfølgelig)og derfor slett ikke var kun av en stamme. Alt dette står i Bibelen, faktisk. I tillegg så er det ikke før Israels kongeriker ble dannet før det ble mer og mer lovfast å holde blodlinjen ren, dvs ikke gifte seg utenfor familiene. Navnet Israel, er navnet som Gud ga Jakob, Isak’s sønn og Abrahams barnebarn. Navnet jøde, stammer fra kongeriket som het Judea. (Person fra Judea) Etnisk er Jødene semitter, og deler semittisk språkfamilie med araberne. I urgamle tider var alle disse folkene, som i dag er nasjoner, oppdelt i klaner. Ergo så kan man ikke påstå at noen har noen en-persons opphav, slik som Abraham historien forteller, men stammer fra mange. Fornuftige mennesker forstår jo at man må tilbake helt til menneskets begynnelse for å finne EN stamfar for noe folkeslag. Fakta: homosapiens er den eneste nålevende menneskerase, og vi har alle noen felles gener uansett hvilken etnisitet og religion vi påstår vi er suverene i. Ergo så er stridene i Midtøsten hinsides av enhver intelligent persons problemløsning.
XxxxxxxxxxX
På kartet ser man området benevnt som Palestina. Det var fram til ca 1948, etter det ville man utradere enhver tanke på at det eksisterer en palestinsk identitet og folk. Ironisk nok så eksisterte det folk der før Abraham vraltet inn i området med sauene sine for tre tusen år siden, og forlystet seg med trellkvinnen sin, slik at han også ble stamfar til den arabisk/semittiske befolkninga i midtøsten. Samme slektsgrunnleggeren. Og Abraham, hvem var han? Jo han var fra dagens Irak, altså også araber. «Semittiske» er jo alle disse folka fra begynnelsen av. Israel og Judea, bare et samlet kongerike i en kort periode , for de klarte ikke bli enige seg i mellom disse gamle jødene heller. Og de har hele tiden blitt invadert i førhistorien, og vært uten selvstyre siden romertiden.

Forfølgelsene fra kristne , startet offisielt med korstogene, ( Men eksisterte fra 300 tallet da kristendommen ble offisiell religion i Romerriket, se Nicea kirkemøte osv. Da ble det hevdet at jødene myrdet Jesus, men det var Romerne som drepte ham, selv om det kun var jødenes råd i Jerusalem som tok en politisk beslutning basert på Romernes styre og redsel for undertrykkerne, Dette er et mantra for datidens fanatisk kristendom, ignoransens tid, som i dag brukes som religiøst-politisk virkemiddel for undertrykking fra maktsyke sinn og dogmer. Det er kristne som har forfulgt jødene 99% av tiden.

Etter holocaust fikk de landet sitt av folk som ikke bodde der, pga Vestens svarte samvittighet, da var det under Engelsk fjernstyre, palestinerne ble presset ut om de ikke frivillig ga fra seg eiendommene for en lav pris. Men planlegginga av en Israelsk sionist stat begynte allerede i London av jødiske Sionister på slutten av 1800 tallet. Israelerne begynte terroriseringen fra første bokstav i nye Israels lovbok. Det er kalt sionisme hva Israel bedriver, men det er tuftet på ideen om hva som står i vårt Gamle Testamente, dvs jødenes hellige bok, men Israel er sekundært og bruker en gammel religiøs bok som unnskyldning for at de kan gjøre hva de vil med palestinerne. Dessverre er religionen, som overalt ellers, kun et skalkeskjul for politisk makt og diktaturtendenser. Israelsk befolkning, spesielt barn og ungdom er i mange tilfeller lært opp til å se palestinere som veggdyr og rotter,…samme ordbruk som nazistene brukte på jødene. Det er forvridd og grotesk alt sammen. Ps, det er ikke noe kart bak i noen Bibel jeg har, hverken gamle eller nye, som utelater Palestina navnet.
« En gang for lenge siden invaderte en arabisk gjeter og klansfyr kalt Abraham, fra Ur i dagens Irak, et land som Gud sa skulle bli hans, men dessverre bodde det allerede folk der, og siden har det ikke vært fred i området»
Dette er min kortversjon av historien, selvfølgelig er det mange lag ulike synsvinklinger og detaljer, men det får dere studere selv😇)

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.