Paven med bok

Boka kommer ut 1. desember og er ført i pennen av Austen Ivereigh, som lenge har jobbet med paven. Og til tross for at boka favner bredt, er den fra pavens side et forsøk på å skissere ut en ny vei for menneskeheten i tiden etter pandemien.

Målet er et levesett der fattige, eldre og marginaliserte personer ikke ekskluderes, og der jaget etter profitt og ulikheter ikke definerer samfunnene våre. Borgerlønn og bistand til migranter er blant virkemidlene han trekker fram.

Boka er den første skrevet av en pave under en massiv global krise, og den er en direkte respons på pandemien og nedstengingene.

For pave Frans er situasjonen verden nå står oppe i også en mulighet til å starte på nytt og planlegge en mer rettferdig verden.

Advarer mot populisme

Boka er en spisset kritikk mot land der kristne er i flertall og hvor populismen har bredt om seg. Paven trekker særlig paralleller til den politiske situasjonen på 1930-tallet, da autoritære tankesett fikk rotfeste i demokratiske stater.

– Noen demokratier kollapset i diktaturer omtrent over natten, skriver han.

– Vi ser det samme igjen nå, på folkemøter der populistiske ledere preker til forsamlinger og kanaliserer folks forbitrelse og hat mot fiender som kun eksisterer i deres egen fantasi og som fungerer som distraksjoner fra virkelige problemer, legger han til.

Kritikk mot koronakritikere

Pave Frans er også kritisk til dem som protesterer mot tiltak som er satt inn for å bremse koronapandemien.

Han advarer samtidig mot politikere som manipulerer informasjon og fremmer usannheter for å fremme sine egne personlige interesser. Medier som formidler disse fortellingene, får også gjennomgå.

– Det finnes politikere som tjener på å få ut disse narrativene, skriver han.

– Men de vil ikke lykkes uten medier som skaper og sprer dem, legger han til.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/11/24/195721977/paven-med-brannfakkel-i-brennhet-debatt

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.