God ide for rusavhengige kvinner

«

Da Nina Benjaminsen gikk i behandling for å bli rusfri, savnet hun muligheten til å kunne åpne seg og snakke med andre kvinner i samme situasjon. Ikke bare andre kvinner, men bare kvinner, i rene kvinnegrupper.

– Har man vært utsatt for vold, mishandling eller voldtekt, er det være veldig vanskelig å snakke om dette. Spesielt i en gruppe med et helt klart overtall av menn, sier hun.

Og Benjaminsen har forskningen på sin side: Kvinner får bedre behandling for rus i rene kvinnegrupper.»

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/_-kvinner-fra-rusmiljoet-trenger-et-trygt-sted-a-dra-til-1.15229702

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.