«-Velkommen til Norge, så lenge du tilpasser deg»

Ordtaket «det trengs en hel landsby for å oppdra et barn» har afrikansk opprinnelse. Det beskriver filosofien at et helt samfunn av mennesker må samhandle med et barn for at barnet skal oppleve vekst.

I vårt forskningsarbeid på enslige mindreårige flyktninger sin opplevelse av tilpasning til livet i Norge, spurte vi hva samfunnet kunne gjøre for å møte dem på en bedre måte.

De svarte at de savnet nære omsorgspersoner, gode relasjoner, aksept, og ikke minst støtte for å nå ambisjoner og drømmer. Flertallet i det norske folk ønsker å ta imot flere flyktninger, samtidig opplever flyktninger å bli ekskludert av nordmenn.

https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-innvandring-kronikk/velkommen-til-norge-sa-lenge-du-tilpasser-deg/1783246

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.