1. Advent 2021

Adventskrans 1. Advent

Adventstiden har startet og jeg holder gjerne tradisjonene. Verden skaker i sammenføyningene, det skjer så mye ille, noe må man holde fast på. Det hjelper nok ikke verdens tilstand, og man er for liten i det store, menneskeskapte elendet, til å klare gjøre så mye, men medmenneskelighet, empati og medfølelse koster ikke noe.

Jeg har foresten fått en ny angst;- strømfobi….det er ille at man blir nervøs bare på å sette på ens eneste varmeovn. Uroen vokser for hver grad som stiger over +15, her i huset. Men neiggu om jeg skal fryse! Det går vel, men tenker på de som er i en situasjon hvor de må begynne å prioritere strømregninga før matvarer. Dessverre hjelper ikke husbankens ekstrastønad til strøm alle, fordi alle, inkl « sosialen» går ut ifra bruttoinntekt, og gir blanke i resten. Dessuten, selv om « sosialen» betaler strømmen for de som er avhengig av dem, så trekker de overskytende bostøtte. Skatteetaten regner ikke bostøtte som inntekt, men det gjør jaggu NAV. Så det blir en tapsituasjon uansett. Man sitter igjen uten noe mer uansett hvor mye annet stiger i pris.


Grådigheten som preger systemet og politikernes prioriteringer, gjør at ti kroner mer enn stort sett fattigdomsgrensen aldri kommer de virkelig trengende til gode på noe vis. Man SKAL IKKE ha mer enn at det holder til First Price mat, eller må droppe medisiner og legebesøk pga egenandelen er for høy. Den egenandelen på slikt i året, må noen prioritere for andre ting for å klare seg, selv mange som hverken har rett til sosialhjelp eller bostøtte.


Slik står det til, og det ender jo til slutt som i fks USA der tusener av barn går sultne til skolen, hele familier i tusener bor på gata, mentalt syke går fritt omkring fordi staten ikke vil bruke penger på å passe på at de både dreper og lemlester, eller går til grunne. Og disse stater i « Vesten» skryter av at de er frie, gudstroende, suverene…..løgner!
Lista over urett i verden er så lang som menneskets historie, og det beviser bare at det bare går en vei.


Så man må holde på de gode ting, ha en tro på noe, trøste seg med at livets slutt ikke er slutten for sjelen, og gjøre så godt man kan.
Og som sagt; godhet mot andre så langt det er mulig for hver og enkelt av oss, og godhet mot seg selv …..det er fremdeles gratis. Penger gir ikke evig liv, ingen tilfredstillelse eller kjærlighet, bare like mye tomhet som om man ikke hadde hatt noen av delene.
Ha en velsignet adventsnatt.
Tekst for 1. Søndag i Advent:

10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»
14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15 Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest:
Fra småbarns og spedbarns munn
har du latt lovsang lyde!»
17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

Matt 21,10-17

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.