Tanker om menneskerasen

Tanker

Soldater er kun redskaper, en masse, individet betyr ingenting, kun at de er tjenere for maktsyke, paranoide krefter.

Soldatene telles som stridsenheter, ikke som mennesker. Eneste som betyr noe er å vinne, soldater er som en ting man samler opp, og ikke har noen problem med å kaste.

Kun nyttige når de er istand til å bære våpen, og dødsfallene til noens sønn,datter,foreldre, søsken eller bekjente, betyr ingenting.  De er ingenting, bare et nummer, en utbyttbar ressurs, anonymiserte deler i et maskineri.

Sivile tap er bare tall, ikke mennesker som levde og pustet.

Lidelse og død har aldri betydd noe for de som har hatt og har makt i verden.

Heller ikke for UDI, om man skulle innbille seg det.

Arbeidere er også på en måte redskaper, de bærer staten. Individet betyr ikke noe i statistikker, regnskap eller generelt i politiske vedtak.

Det handler kun om inntekter og utgifter.

I gamle tider var det eneherskere, godseiere, og deres underherskere som var «staten».

Vi bor i et lite land. Her betyr nok oftest, men ikke alltid, enkeltindividet noe. Vi kjenner hverandre bedre enn i folkerike nasjoner. Politikerne her begynner bli litt for blinde for hva staten de styrer egentlig er. Staten er folket i landet. I løpet av årene, sannsynligvis fra vi fant olje, har denegreringen  av styresmaktene langsomt sivet inn. Ting har blitt uoversiktelige. Gutta fra gølvet blir nok ikke lengre politikere og de kommer ikke lengre fra vanlige middelklasse eller arbeiderklasse. Det er vel svært få som har hatt vanlig arbeid på linje med folk flest , som har noen Stortingsplass i dag.

Utviklingen har ikke gått i riktig moralsk og konsekvenstenkingens retning i myndigheter og stat. Dessverre.

Det samme gjelder UDI og resten av departementene.

Mennesket har alltid fulgt disse sporene. Som dyr. Dyr har også et system,…men det er naturgitt via instinktene.  De planlegger ikke og de utfører ikke urett, de bedriver ikke vold med vitende og vilje. De trenger ikke velge mellom rett og galt.    ….men det kan vi. Derfor er det underlig at vi ikke gjør det. Jeg tenker at vi er et dyr som ikke har noen naturlig plass på jorden. Vi har overhodet ingen plass eller nytte i økosystemet. For naturen var her milliarder av år før oss. Ettersom vi er så unike så burde jo menneskeheten ha utviklet en moralsk og innsiktsfull høy intelligens som overgår det vi er i dag. Det har ikke skjedd.

Jeg slutter aldri å tenke over disse tingene. Jeg vet det er en annen mening med livet, ikke hva vi har gjort av elendighet fram til nå. Det er jo ikke merkelig at jeg har problemer med å se optimistisk på fremtiden.

Jeg forstår ikke hvorfor mennesker er så syke at de ødelegger alt det fantastiske vi har fått av Skaperen. Ikke nok at vi ødelegger hverandre m i tillegg dyr og natur som vi er avhengige av for å eksistere. Hva er det for slags ond ånd disse har i seg som torturerer.., kriger, dreper og mishandler  dyr…barn…hverandre og ikke minst alt som vi trenger for å være her???? 

Man får bare akseptere tingenes tilstand så lenge man, som enkeltindivider, ikke får endret verden. ….dessverre.

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.