Sermon on the mount

Ingen lar en historie om en fattig profet som levde for totusen år siden, i en avkrok av Gallilea, fremdeles være kjent i hele verden, om det ikke er sannhet i det….( og det er derfor dette er en sannhet større og mer enn det som kom både før og etter) problemet er mennesker som misbruker alt og alle, inkludert han som hadde Guds gave og ånd. Jeg tror ikke på annet enn det som er åpenbart riktig, og det er langt unna vold og annen dritt

3“Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
4Blessed are those who mourn,
for they will be comforted.
5Blessed are the meek,
for they will inherit the earth.
6Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they will be filled.
7Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
8Blessed are the pure in heart,
for they will see God.
9Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
10Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.
11“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you,

og uten å legge ut videre, så har ingen før eller etter ham klart å si det han sa, uten å kakke folk i hodet med sverd eller kanoner. Vis meg en annen som hevder han har Guds ånd på en fredelig måte…….nope.

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.