Julekvelden, Jesus og Profeten.

vi har nå kommet en dag videre i denne merkelige jula, og man har filosofert mye. Jeg, for min del, har tenkt mye på Jesus og Profeten Muhammed, og så ulike de var.

Jesus:

Det vi vet om ham er basert på sannhet og legende

 • Han prekte om hvordan loven og profetene var samlet i hans budskap: – du skal elske din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal elske din neste som deg selv. Vend ditt andre kinn til.
 • Han giftet seg ikke med flere kvinner, ei heller mindreårige
 • Han var muligens, men ingen vet, trolovet eller gift med Maria Magdalena, og kanskje også fungerte som familiemann og håndverker, før han ble begynte å gå rundt med sitt budskap.
 • Han var lesekyndig.
 • Han var pasifist, kriget ikke, og bragte ikke aggressiv politikk eller personlig makt inn i sin forkynnelse.
 • Han frigjorde jødene som fulgte ham fra å leve etter loven som uten å leve med Gud i hjertet bare var ytre stafasjer. Han prekte fra Ånden til ånden i mennesket, for et åndelig liv, fri for eksternt hykleri.
 • Han var omskjært noen dager etter fødsel, var jøde og holdt seg til khoserlovene angående matlaging. Hans mor var rundt tretten fjorten da han ble født, noe som var helt vanlig på den tid, folk levde ikke mer enn ca halvparten av vår alder i dag, og jenter var gifteferdige så fort de fikk mensen.
 • Han leve fra hånd til munn, og var avhengig av følgeres allmisser. Han hadde bare ett sett klær. Følgerne hans var stort sett enkle, fattige og folk som ikke ble sett på som særlig verdige mennesker generelt.
 • Han prekte ikke den gamle ørkengudens aggressive og voldelig politikk. Han la mest vekt på nestekjærlighet, miskunn og tilgivelse..
 • Han ble, med egen vitende og aksept, myrdet av sine politiske motstandere, som ikke forsto hans forkynnelse, men bare så ham som en politisk trussel.

Profeten Muhammed:

Det vi vet om ham, er både basert på sannhet og legende, ikke minst tilpasset arabernes lynne.

 • Han brakte et budskap som allerede hadde blitt kjent to tre tusen år før hans tid, den gamle ørkengudens ulike profeters budskap. Ergo ikke noe nytt, men godt tilpasset ørkenfolkets arabiske klan kultur. Han proferterte ikke noe nytt, han viderebragte og understrekte gammel trosoppfatning fra Isrealittenes tro, inkludert de i overkant av 600 påbud og forbud( senere i islam kalt sharia og som ble utvidet)
 • Han kunne ikke lese, står det, men han kunne nok telle, han var kjøpmann.
 • Han ble født på slutten av syvhundretallet og døde av naturlige årsaker i 632. Han var kjøpmann, ikke tyv.
 • Han fikk opplæring av den jødiske enklaven han i begynnelsen kom godt ut av det med. Fetteren til hans første kone var kristen, gnostiker, kan man tydelig se fra det han har uttalt om Jesus, fks legenden om at jesusbarnet talte fra vuggen.
 • Han gikk i væpnet krig i mot sine motstandere, noe som ble nødvendig for at hans trosamfunn skulle overleve. Han levde ikke i fattigdom, han var handelsmann.
 • Truslene om evig fordømmelse og helvete ligger som en rød tråd, på den gamle Jahve sitt vis, i motsetninger til Jesu understreking av nåde.
 • Profetens Islam legger vekt på « å gjøre gjerninger og utøve regler» i motsetning til Jesus, som fordømte fariseernes ytre levevis etter regler og indre falskhet.
 • Profeten overholdt ikke kyskhet, han giftet seg med mange kvinner, også enkene etter motstandere drept i krig, han giftet seg med en mindreårig, men det var normalt i Orienten/ Midtøsten uten unntak., og hadde ikke noe med pedofili å gjøre. Samme gjaldt kriging, mannen kriget, og i forsvarskrig dør folk, Profeten var ikke en morder.

Vel, det var grunner til at Profeten levde på sin måte. Han levde i et klan- samfunn, oppbygget på et annet vis enn Jesu verden. Jødene levde ikke lengre som nomader og handelsmenn i flere klaner ute i ørkenen, slik som på Israelittenes tid, i motsetning til araberne. Det tok et par tre tusen år for jødene å komme til hva de var på Jesu tid. Araberne, derimot, brukte stort sett noen få år på å finne « den rette tro», i Profetens levetid, på midten av sekshundretallet, og kort etterpå.

Ale tre religionene, jødedom, kristendom og Islam har forårsaket kriger, lidelse og elendighet i hele deres historie, ikke minst etter Jesu død, og Profetens død. Som vanlig har oppkonstruerte legender knyttet til alle Abraham’s profetiske etterkommere, skapt umenneskelig råskap,….samme Gudsforestilling, tusen ulike sekterismer og fanatister.

Den katolske kirke var definitivt den værste tidsmessig og historisk sett. Protestantismen slett ikke bedre. Israels hevn over minst 1600 års forfølgelse fra den kristne kirken ved myrderier og apartheid ovenfor Palestinerne. Islams to enklaver, Shia og sunni, like brutal motsetning.
Vestlig innblanding i Midtøsten viser den dag i dag hvor hyklersk kristendommen har vært i 1500+ år, selv om det i dag kalles politikk og maktutøving.

Med andre ord: den eneste personen som har gjort det rette er Jesus. Han var ikke Gud, han sa aldri at han var Gud, han var tvers igjennom menneske,…men, han fikk Guds Ånd som gave, og Den virket i ham på vegne av Gud. Han sa han både var Guds sønn, Messias, og Menneskesønnen, barn av mennesker. Folk har misforstått dette og sagt at han var Gud selv, det er feil. Han fikk Guds Ånd, som virket i ham. Da han døde, ropte han: Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Det var fordi den Hellige Ånd forlot ham i dødsøyeblikket….Gud kan ikke dø som et menneske. Seinere tok ånden plass i ham og fikk han til liv igjen for en tid, men dette er et vanskelig emne som jeg ikke kan begi meg ut på å engang forsøke forklare. Men, Vi er alle Guds sønner og døtre, skapt fra Guds skaperkraft. Jesus var like mye barn av Gud som deg og meg. Islam , jødedommen og kristenheten har misforstått ordlyden og meningen.

Med all respekt: Profeten talte for sitt folk, for sin tid og kultur, men han hadde ikke Jesu offervilje, kjærlighetsbud, eller ånd.

Det gjorde Jesus også, men det han sa og gjorde var av en annen dimensjon og med et annet mål. Det fantes ikke sensuelle gleder i Jesu sitt himmelrike, for det var åndelig, ikke kjødelig, i motsetning til Islam’s kjødelige gleder i Paradis. Koranen er en hellig bok, og leser den gjerne, men jeg ser ikke noe nytt som skiller seg så mye fra Bibelens GT. Uansett hvor mye setninger og ord har blitt redigert, så er budskapet det samme.

Jeg har ingen problemer med å vite hvem jeg anser som den eneste rette Profet, det blir Jesus. Ikke fordi jeg kaller meg kristen, ikke pga jødedom eller islam, jeg er ikke medlem av noe trossamfunn. Jeg bare vet hva som er rett for meg, og omfavner det GODE i alle tre religionene,….vi har jo alle samme skaper, uansett hva vi velger å kalle ham. Gud er Gud, og det finnes ingen andre, kun Guds utvalgte formidlere, som har kommet til sine tider, sine folk og kulturer, og sine oppgaver. Alle tre religionene har et eldgammelt opphav, det hedenske, og derfor så kan det ikke bli annet enn menneskets tolkning av hva som er hellig. I stedet for å utvikle seg til å hjelpe mennesker frem til en Paradisisk, sunn og fredelig jord, har religionene, alle andre også ikke-Abrahamistiske, utviklet seg til helvete på jord. Og derfor sa også Jesus sannheten: Den som ikke går gjennom ham, kommer ikke til himmelriket, m.o.a, lever man ikke etter hans forkynnelse og ydmykhet så mye man makter( ingen kan leve uten feil og synd, men man kan forbedre seg og angre), så har man feilet i sin Gudsstro.

og, da det gjelder forbud og påbud i religionene; da det gjelder fks mat så var Jesus klar på det: – det er ikke hva som går inn i munnen som er urent, men det som kommer ut

Angående gjerninger: det hjelper lite hva man gjør, om hjertet ikke er med. Man kommer ikke til himmelen av bare gjerninger. Har man ikke et rent og kjærlig hjerte og sinn, så hjelper det ikke hva man gjør i meningsløse ritualer. Og man bør gå inn i sitt kammer og be, ikke stå rundt i offentligheten for å vise fram hvor nidkjær man er, slik at de som er svakere bare føler seg ille til mote.

Paulus innførte kristendommen, og fra den dag ble Jesus til annenfiolin i kristne kretser, plutselig var og er Paulus mer omtalt enn Jesus selv. Man kan jo ha sine tanker om dette. Hvem følger du? Jesus eller Paulus,…som kun hadde muntlige fortellinger og sin jødiske høye tempelutdannelse å støtte seg på? Nok igjen en sving i historien som har ført med seg både negativt og positivt for alle parter. Kirken hadde sitt første konsil og evige krangler nesten trehundre år før Profeten våknet opp til englen Gabriels budskap. Vel, dette er bare et sammendrag av kjent informasjon, det er tusen mer sider i « denne boka», og jeg reflekterer kun over dette.

Fred være med disse jeg har omtalt her. Gi respekt til andres tro, men ikke minst Gud og din egen måte å tro på av syne. Det er ikke opp til noe menneske å dømme deg ut fra din tro, kun frihet til selv å velge.

.

Akkurat som kirken i fortiden, så er Islam en skremselstro, med grove trusler om man ikke følger reglene, eller som mang en makt, muslim, kristen eller jøde, er, på den mest negative måten. Jesus ville ikke tvinge noen, han ga folk åndelige valg, han fortalte hva som var viktig, og han grunnla ikke en tro basert på makt og politikk. Han talte heller ikke for å tvinge folk til å følge bestemte ritualer i sitt mest private liv, slik som islam, kristendom og jødedom utviklet seg til.

Gud skapte oss med fri vilje. Det er det mange religionsfanatikere som glemmer.

God romjul

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.