Spanskesyken i Norge 1918-19

«-Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet over hele verden i 1918 – 19, og tok livet av 50 – 100 millioner mennesker. Denne artikkelen omhandler spanskesyken i Norge 1918 – 19 ut fra tre problemstillinger.

Hvordan rammet spanskesyken Norge? I løpet av juni 1918 ble Norge rammet av spanskesyken, sannsynligvis etter smitteimport fra Storbritannia. Spanskesyken kom i tre epidemier: sommerepidemien 1918, høstepidemien 1918 og vinterepidemien 1918 – 19. Av disse var høstepidemien den alvorligste. Man regner med at 13 000 – 15 000 nordmenn mistet livet av spanskesyken, de fleste av lungebetennelse eller lungekomplikasjoner.

Hvilke konsekvenser fikk spanskesyken? Mange familier ble rammet av personlige tragedier da spesielt mange i alderen 20 – 40 år døde av spanskesyken. Man kaller den for 1900-tallets største demografiske krise. De offentlige merutgiftene til syketrygd og de kommunale sykekassene ble store etter spanskesyken.»

«-Man er ikke helt enig om spanskesykens opprinnelse. Enkelte forfattere hevder at viruset som forårsaket pandemien, har sin opprinnelse i indre deler av Asia. Videre kan det ha spredt seg østover til Kina og Japan, og derfra med sjøfarere over Stillehavet til Amerika (8 – 10). En hendelse som står sentralt i forbindelse med spredningen av viruset, er en epidemi som startet 5. mars 1918 blant rekrutter i øvelsesleiren Funston i Kansas, USA. Noen anser dette som selve starten på influensaepidemien og tror ikke på ”Asia-teorien” (11). Noen uker etter Kansas-epidemien ble en halv million soldater sendt med skip over Atlanterhavet til vestfronten. USA hadde erklært krig mot Tyskland, Østerrike-Ungarn og Tyrkia i april 1917. De første tilfellene av spanskesyken i Europa oppstod således i Bordeaux og Brest, Frankrikes hovedanløp for allierte soldater, i begynnelsen av april 1918. Det er lansert en tredje opphavsteori, nemlig at pandemien kan ha startet i Frankrike eller England, uten forutgående diffusjon fra USA»

Gå til https://tidsskriftet.no/2001/12/medisinsk-historie/spanskesyken-i-norge-1918-19 for å lese hele artikkelen.

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.