«En ny jord»

Fra: En ny jord av Eckart Tolle.

Anbefaler boka.

Fram emot slutet av århundradet skulle antalet människor som dog en våldsam död orsakad av andra människor stiga till mer än etthundra miljoner. De dog inte bara genom krig mellan nationer, utan också genom massutrotning och folkmord, som exempelvis mordet på tjugo miljoner ”klassfiender, spioner och förrädare” i Sovjetunionen under Stalin eller de fasansfulla ohyggligheter som utspelade sig under Förintelsen i det nazistyrda Tyskland. De dog också i oräkneliga mindre interna konflikter såsom under spanska inbördeskriget eller Röda Khmerernas regim i Kambodja, när en kvarts miljon av landets befolkning mördades.

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse att galenskapen inte har minskat, att den fortsätter in i det tjugoförsta århundradet. En annan aspekt av det kollektiva medvetandets dysfunktion är det aldrig förut skådade våld som människor utövar mot andra livsformer på vår planet – förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med girigheten som drivkraft och okunniga om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång.

De kollektiva manifestationerna av den galenskap som är så central i människans betingelser präglar större delen av mänsklighetens historia. Den är i stor utsträckning en galenskapens historia. Om mänsklighetens historia vore en klinisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender – det vill säga en projektion av den egna omedvetenheten på omvärlden. Kriminell galenskap, med några få klara stunder.

Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stammar, religioner och ideologier, utan också bakom ständiga konflikter i personliga relationer. De orsakar en förvrängning i vårt sätt att uppfatta andra människor och oss själva. Genom dem misstolkar vi varje situation, vilket leder till missriktade handlingar avsedda att befria oss från rädsla och tillfredsställa vårt behov av mer, ett bottenlöst hål som aldrig går att fylla.

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.