Interessant om rus

Henning Homme skriver i Dagsavisen 28. desember et spennende innlegg om rusfrihet.

Her tar han til orde for at den må kunne tolkes på to måter: både som frihet fra rus og frihet til å ruse seg. Han stiller interessante spørsmål om hvorvidt et liv med rus kan være mer verdig enn et liv uten rus.

Men et enda viktigere spørsmål må være: Hvordan kan vi hjelpe folk til å leve et liv der vi best får realisert våre egne forutsetninger?

https://www.dagsavisen.no/debatt/rus-et-tilleggsproblem-1.1819043

If any images at this page are not credited by me, and I do not know the owner,
please contact me, so I can either delete or credit you!
All other content:
Laila Henriksen @2020-2021

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.